12. Databáze a dynamický web – část 1.

  1. Opakování základních termínů relační databáze
  2. Představení systému WordPress a struktury používané databáze MySQL
  3. Instalace systému a základní nastavení vč. náhledů do databáze